Quyền riêng tư và chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của UBrandy.

  Chào mừng bạn đến với nền tảng mua hộ hàng Hàn Quốc UBrandy.com (bao gồm website) được được vận hành bởi Công ty TNHH UBrandy (gọi riêng và gọi chung là, "UBrandy", "chúng tôi", hay "của chúng tôi"). UBrandy nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website của chúng. Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản với chúng tôi để sử dụng các Dịch Vụ (gọi chung và gọi riêng là “Các Người Dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng
2. Hạng mục thông tin cá nhân thu thập và phương pháp thu thập.
3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

 

1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng
  Thông tin cá nhân được công ty thu thập được dùng cho các mục đích sau:

(a) Thi hành hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí theo dịch vụ cung cấp.

- Cung cấp nội dung, vận chuyển, mua vật phẩm, đơn yêu cầu, thanh toán chi phí, chứng nhận tín dụng dịch vụ và bản thân người dùng.

(b) Quản lý thành viên.

- Cung cấp dịch vụ cho thành viên, phân biệt cá nhân, ngăn ngừa sử dụng tiêu cực của thành viên lỗi và ngăn ngừa sử dụng từ các thành phần không phải con người, xác nhận ý định gia nhập, xác nhận độ tuổi, xử lý dân sự, phổ biến thông báo.

(c) Hoạt động marketing, quảng cáo, thống kê.

- Soạn thảo thống kê về sử dụng dịch vụ của thành viên, cung cấp thông tin, cung cấp quảng cáo, sự kiện, đăng quảng cáo, cung cấp dịch vụ và phát triển dịch vụ mới.

 

2. Hạng mục thông tin thu thập và phương pháp thu thập.
(a) Hạng mục thông tin thu thập

Công ty đang thu thập những thông tin cá nhân sau đây để cung cấp dịch vụ:

 • Họ tên;
 • Địa chỉ email;
 • Ngày sinh;
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại;
 • Giới tính;
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ của chúng tôi
 • Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 • Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;
 • Dữ liệu về địa điểm
 • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

(b) Phương pháp thu thập

     Sử dụng các công cụ thu thập như trang chủ, tư vấn trung tâm khách hàng, tham gia sự kiện, thông tin phát sinh.

 

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân.
    Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý vị khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của Quý vị hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp như sau:

(a) Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những cá nhân yêu cầu quyền truy cập.

(b) Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào máy tính.

(c) Sử dụng công nghệ mã hóa khi xử lý thông tin tài chính của Quý vị.

(d) Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

    Tuy nhiên, Quý vị nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng chúng tôi nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của Quý vị và liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

 

Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3 năm 2022

Back to Top